Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές ή αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή ή αλλαγή ο πελάτης φέρει την ευθύνη να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία, δηλαδή το προϊόν να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση. Ο πελάτης θα συμπληρώσει την ειδική αίτηση επιστροφής ή αλλαγής και μόλις η εταιρεία παραλάβει το προϊόν  και το ελέγξει θα επικοινωνήσει με τον πελάτη είτε για την αλλαγή του προϊόντος είτε για την επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη. Στην εξαιρετική περίπτωση που το προϊόν θα αποσταλεί ελαττωματικό από την εταιρεία, την ευθύνη φέρει η εταιρεία και θα αναλάβει την αντικατάσταση του προϊόντος καθώς και τα έξοδα αυτής. Για τυχόν φθορές που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά των προϊόντων η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία του πελάτη με την εταιρεία.