1 .  Τι είναι η λιθοθεραπεία;

Η λιθοθεραπεία είναι μία πρακτική θεραπείας η οποία βασίζεται στις ιδιότητες των λίθων. Οι λίθοι είναι βασικό κομμάτι του πλανήτη στον οποίον κατοικούμε. Οι λίθοι χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την κρυσταλλική τους δομή και τη χημική τους σύσταση (δηλαδή ποιο στοιχείο είναι το βασικό τους συστατικό, π.χ. άνθρακας, θείο, πυρίτιο). Επίσης, φέρουν μαγνητικές ιδιότητες, ηλεκτρικές ιδιότητες, οπτικές ιδιότητες (δηλαδή διαθλούν και ανακλούν το φως) και ραδιενεργές ιδιότητες (δηλαδή περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία τα οποία αποσυντίθενται αυθόρμητα, για αυτό βέβαια και ονομάζονται ασταθή). Όλα τα παραπάνω στοιχεία προσδίδουν στους λίθους την ιδιότητα θεραπείας των πασχόντων σημείων του σώματος, αλλά και των ψυχικών/ψυχολογικών ασθενειών.

2. Πόσο παλιά είναι η πρακτική της λιθοθεραπείας;

Η πρακτική της λιθοθεραπείας ανάγεται στα πολύ αρχαία χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες για χρήση των λίθων και γενικές αναφορές για τους λίθους σε αρχαία κείμενα. Οι ιερείς όλων των αρχαίων λαών γνώριζαν τα μυστικά των λίθων και τη δύναμή τους: Έλληνες, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, και αργότερα οι Ρωμαίοι. Δεν είναι βέβαια τυχαίο που σε όλες τις επικές ταινίες κάποιος λίθος παίζει καθοριστικό ρόλο είτε στην εύρεση της αλήθειας είτε στη σωτηρία του κόσμου. Αναφορές στους λίθους υπάρχουν και στο κείμενο της Αποκάλυψης, κατά το οποίο ο νέος κόσμος θα έχει ως πυλώνες πολύτιμους λίθους δείχνοντας έτσι το μεγαλείο του νέου αυτού κόσμου. Συνήθως οι πολύτιμοι λίθοι στόλιζαν τους ναούς και τους αυτοκράτορες/βασιλείς και με αυτόν τον τρόπο ήταν έκδηλη η υπεροχή τους.

Στα Λιθικά του Ορφέως αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η γνώση περί των ιδιοτήτων των λίθων ήταν θεϊκή, καθώς ο Ερμής ήταν αυτός που έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες στον ποιητή (Ορφέα). Αυτό φυσικά υποδεικνύει όχι μόνο τη δύναμη των θεών που κατέχουν τέτοια γνώση, αλλά και την δύναμη που θα αποκτήσει ο άνθρωπος εφόσον τη διδαχθεί. Ο κύριος εκφραστής των ιδιοτήτων των λίθων είναι ο Θεόφραστος, ο οποίος έκανε μια καθαρά επιστημονική προσέγγιση στις ιδιότητες που φέρει ο εκάστοτε γνωστός λίθος της εποχής εκείνης χωρίς να τις συσχετίζει με θεϊκά/μυθολογικά στοιχεία.

3. Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο λίθο;

Η πιο βασική συνταγή για το πώς να επιλέξουμε τον κατάλληλο λίθο είναι απλώς η διαίσθησή μας. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με τη λιθοθεραπεία συμφωνούν στο ότι η διαίσθησή μας και το ένστικτό μας είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στον σωστό για εμάς λίθο, ανάλογα με το τι έχουμε ανάγκη εκείνη τη στιγμή που θα διαλέξουμε. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι πιο στοχευμένοι τρόποι επιλογής του κατάλληλου λίθου εκτός της διαίσθησης. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Επιλέξτε βάσει σχήματος. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, υπάρχουν πέντε ιερά γεωμετρικά σχήματα. Και στην πραγματικότητα βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης κόβονται όλοι οι πολύτιμοι λίθοι. Τα ιερά αυτά γεωμετρικά σχήματα ασκούν ορισμένες επιδράσεις πάνω μας. Πιο συγκεκριμένα,

Τετράεδρον. Το τετράεδρον είναι η γνωστή μας πυραμίδα (τέσσερις τριγωνικές πλευρές και έξι αιχμές). Αντιπροσωπεύει το στοιχείο της φωτιάς και συνδέεται με την αυτοπεποίθηση, τη ζωντάνια και την ενεργητικότητα.

Εξάεδρον. Το εξάεδρον είναι ο κύβος (έξι τετράγωνες πλευρές και δώδεκα αιχμές) και αντιπροσωπεύει το στοιχείο της γης. Συνδέεται με την σταθερότητα, τη γείωση και την προστασία.

Οκτάεδρον. Το οκτάεδρον, δηλαδή ο ρόμβος, αντιπροσωπεύει το στοιχείο του αέρα και συνδέεται με την νοητική καθαρότητα, τη διαλλεκτική και την επίλυση προβλημάτων.

Δωδεκάεδρον. Το δωδεκάεδρον αντιπροσωπεύει το πνεύμα και συνδέεται με την πνευματική ανύψωση.

Εικοσάεδρον. Το εικοσάεδρον αντιπροσωπεύει το στοιχείο του νερού και συνδέεται με το ένστικτο, τη συναισθηματικότητα και την ψυχική συνείδηση.

Β. Επιλέξτε βάσει χρώματος. Το χρώμα είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας καθώς έχει εξαιρετικό αντίκτυπο στον άνθρωπο. Τα χρώματα έχουν απίστευτη ικανότητα επίδρασης στην ψυχολογία μας για αυτό και είναι ένας βασικός παράγοντα ς στην επιλογή του λίθου.

Γ. Επιλέξτε βάσει ζωδίου. Στη βάση τους τα ζώδια χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες από όπου αντλούν τις βασικές τους ιδιότητες . Τα ζώδια για παράδειγμα της φωτιάς έχουν τις ίδιες περίπου ιδιότητες με όλα τα στοιχεία της φύσης που ανήκουν στο στοιχείο της φωτιάς (π.χ. χρώμα κόκκινο, σχήμα τετράεδρο, …). Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες. Τα ζώδια της γης, τα ζώδια του νερού και τα ζώδια του αέρα.

Leave a reply